در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 7772527

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 5865860

  قیمت: 200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 4526000

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 6664744

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 7771715

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 9993333

  قیمت: 4,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4992233

  قیمت: 150,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 3000284

  قیمت: 280,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 4660004

  قیمت: 200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444449

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9999920

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 4000043

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2003002

  قیمت: 2,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3333390

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9350249

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 9350773

  قیمت: 110,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 9351549

  قیمت: 90,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 1307146

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 8708487

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 5180114

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 7928377

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 5180179

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 5180240

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 6788006

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 9761700

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 4697050

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 6365354

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8987101

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8986737

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8987121

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8920474

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8920484

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8986644

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 8885158

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 6668588

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 7773363

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 8262000

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1650935

  قیمت: 4,000,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 2463333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2293333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]