در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 1141507

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 9358572

  قیمت: 95,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 1141506

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 7427583

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 5392000

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3502000

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7003367

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 7003665

  قیمت: 39,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 7469484

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 2999861

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 2999657

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 2521268

  قیمت: 170,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 7576007

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3333367

  قیمت: 1,700,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 1015332

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 8484216

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 1373376

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 1381726

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 1382278

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 1373247

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 2920018

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 5330989

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 2920250

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 3118887

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 3353599

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 6209007

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 3101321

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 3113700

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 2771277

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0935 9620000

  قیمت: 3,500,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 9520000

  قیمت: 3,500,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 4412222

  قیمت: 680,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 8298343

  قیمت: 39,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 5003667

  قیمت: 499,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 3999595

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3999696

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9648945

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 8678259

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 3564371

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0935 1369340

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  صفر

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]