سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 8262000

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2220079

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2220021

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3330333

  قیمت: 16,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2222224

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5101010

  قیمت: 8,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2202010

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5050500

  قیمت: 11,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6002600

  قیمت: 5,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1123544

  قیمت: 50,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 8084455

  قیمت: 100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3553500

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 5005205

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6660255

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2202024

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4226000

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8162555

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  صفر
 • 0935 2721861

  قیمت: 90,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 7150505

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2350235

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4000500

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4000300

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2030003

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7020003

  قیمت: 860,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1198900

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1195300

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2293333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4198888

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4047777

  قیمت: 2,100,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]