سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 9999920

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3333390

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444449

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2003002

  قیمت: 3,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 7150505

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6662696

  قیمت: 2,100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1195300

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8262000

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2851111

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3247777

  قیمت: 1,600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2751111

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2269999

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2268888

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2262222

  قیمت: 7,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2443030

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2276666

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2555555

  قیمت: 90,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1198900

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1200772

  قیمت: 220,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7020003

  قیمت: 860,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 6002600

  قیمت: 5,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9979999

  قیمت: 12,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2463333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9222222

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5500055

  قیمت: 9,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9991000

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2270222

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2270221

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 8025802

  قیمت: 8,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]