سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 9979999

  قیمت: 12,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2463333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9222222

  قیمت: 35,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 7600600

  قیمت: 6,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3101010

  قیمت: 55,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2600600

  قیمت: 15,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2555555

  قیمت: 110,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1162125

  قیمت: 240,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1185676

  قیمت: 240,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1718943

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1201871

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1517248

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1220458

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1502059

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204581

  قیمت: 180,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204387

  قیمت: 175,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204451

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1163374

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204705

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1199528

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1202903

  قیمت: 190,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1203807

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204751

  قیمت: 175,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1514911

  قیمت: 220,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204902

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1703054

  قیمت: 200,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1201805

  قیمت: 215,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1199864

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1202159

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 9099999

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]