سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 2494086

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 9002222

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9007777

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9008888

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9993333

  قیمت: 4,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 5101010

  قیمت: 8,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5050500

  قیمت: 19,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2202010

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 7150505

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2166984

  قیمت: 120,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 3010333

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3593045

  قیمت: 180,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 9222222

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2116666

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2220408

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4443000

  قیمت: 3,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9255000

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2555555

  قیمت: 90,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8262000

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5500055

  قیمت: 9,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2242224

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2154444

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2235555

  قیمت: 1,750,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9979999

  قیمت: 12,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2293333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4058686

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 1198900

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7020003

  قیمت: 860,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1200772

  قیمت: 220,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]