سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 6363636

  قیمت: 2,200,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 6212222

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2555555

  قیمت: 110,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2413333

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2276666

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4124444

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4047777

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3217777

  قیمت: 1,200,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 3132222

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1202903

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1202159

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204581

  قیمت: 180,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204451

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204751

  قیمت: 175,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204705

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1201805

  قیمت: 190,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204902

  قیمت: 185,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 1204387

  قیمت: 175,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0935 2254080

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 6002600

  قیمت: 5,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 4000500

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2350235

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4000300

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2030003

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8084455

  قیمت: 100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3330333

  قیمت: 16,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2220079

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2220021

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 6162555

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]