سیم کارت های دائمی

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی دائمی با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 8833111

  قیمت: 375,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8822111

  قیمت: 375,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2235555

  قیمت: 1,750,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2555555

  قیمت: 90,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 8084455

  قیمت: 200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2154444

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2166984

  قیمت: 120,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 8262000

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2293333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2160110

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1369609

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 9255000

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 4443000

  قیمت: 3,700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2220408

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7150505

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3333390

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444449

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2003002

  قیمت: 3,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9999920

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 8831000

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6861000

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1198900

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 7020003

  قیمت: 860,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 1200772

  قیمت: 220,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 5500055

  قیمت: 9,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1195300

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 9993333

  قیمت: 4,800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2116666

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0935 2463333

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]