سیم کارت های کارکرده

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی کارکرده با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 8262000

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2220079

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2222224

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5101010

  قیمت: 8,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5050500

  قیمت: 11,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2202010

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9049604

  قیمت: 500,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 5720006

  قیمت: 3,000,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 8084455

  قیمت: 100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1123544

  قیمت: 50,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 1511100

  قیمت: 800,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 5005205

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6660255

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6263001

  قیمت: 1,000,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 2721861

  قیمت: 90,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 7150505

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9513000

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 4058340

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 3333046

  قیمت: 4,000,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 4536070

  قیمت: 150,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 1411368

  قیمت: 5,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 3333390

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2003002

  قیمت: 3,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444449

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9999920

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9222222

  قیمت: 30,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5500055

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9991000

  قیمت: 10,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9979999

  قیمت: 12,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]