سیم کارت های کارکرده

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی کارکرده با پیش شماره 0935 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0935 8262000

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9979999

  قیمت: 12,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9222222

  قیمت: 35,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6263001

  قیمت: 1,000,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 5720006

  قیمت: 3,000,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 9099999

  قیمت: 20,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2003002

  قیمت: 3,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 3333390

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9999920

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444449

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9444444

  قیمت: 35,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6584000

  قیمت: 320,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9354799

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 7467000

  قیمت: 320,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9640111

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 4834800

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 6861000

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 8831000

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2423533

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 7321515

  قیمت: 6,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0935 3593535

  قیمت: 65,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 7744211

  قیمت: 4,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9513000

  قیمت: 500,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 5101010

  قیمت: 8,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 5050500

  قیمت: 11,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 2202010

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 6725555

  قیمت: 700,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0935 4120000

  قیمت: 3,850,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0935 9049604

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0935 6660255

  قیمت: 200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]